You are currently viewing האשפוז הכפוי לאן – הצידוקים לקיומו ולביטולו

האשפוז הכפוי לאן – הצידוקים לקיומו ולביטולו

אישים בעלי שם מעולמות הפסיכיאטריה והמשפט נטלו חלק בערב עיון בנושא "האשפוז הכפוי לאן – הצידוקים לקיומו ולביטולו". 

ערב העיון נערך ביום 22.3.18 מטעם ועדת פסיכיאטריה פסיכולוגיה ומשפט (מחוז תל אביב של לשכת עורכי הדין), בראשות עו"ד עדנה שקל שגם נשאה דברי פתיחה והנחתה את האירוע.

הרצאות בעניין הטיפול הכפוי הועברו  על ידי שני מנהלים של מרכזים לבריאות הנפש, פרופ' חיליק לבקוביץ, מנהל המרכזים לבריאות הנפש באר יעקב, נס ציונה ומב"ן שב"ס, וכן ד"ר גדי לובין, מנהל המרכז הירושלמי לבריאות הנפש איתנים – כפר שאול. 

במושב בנושא "כפיית האשפוז – עידן של שינוי רפואי ומשפטי?" השתתפו, בין היתר, שופטים מבתי המשפט המחוזיים, פרופ' לבקוביץ וד"ר איגור ברש,  סגן מנהל המרכז הירושלמי לבריאות הנפש איתנים – כפר שאול ויו"ר החברה לפסיכיאטריה משפטית.

ערב העיון צולם והועלה ליוטיוב לערוץ מחוז תל אביב של לשכת עורכי הדין. 

https://youtu.be/2PHJCNlysEU