You are currently viewing צפו: פאנל בנושא הנפש נוכח נגיף הקורונה

צפו: פאנל בנושא הנפש נוכח נגיף הקורונה

 בפאנל מצולם, דנו בסוגיית ההתמודדות הנפשית עם משבר הקורונה והכלת השגרה החדשה שנכפתה עלינו. 

בפאנל זה, השתתפו פרופ' סם טיאנו פרופסור אמריטוס בפסיכיאטריה כללית, ד"ר צבי פישל יו"ר איגוד הפסיכיאטריה בישראל ומנהל מחלקה במרכז לבריאות הנפש גהה, יורם בן יהודה פסיכולוג קליני מומחה בכיר, יו"ר הוועדה המקצועית לפסיכולוגיה רפואית במשרד הבריאות.

פאנל זה הונחה ע"י עו"ד עדנה שקל, יושבת ראש ועדת פסיכיאטריה פסיכולוגיה ומשפט במחוז ת"א.