You are currently viewing למה לי אשפוז פסיכיאטרי – חלופות לאשפוז פסיכאטרי וכבוד האדם
עו"ד עדנה שקל - ערב עיון בנושא פסיכיאטריה ומשפט

למה לי אשפוז פסיכיאטרי – חלופות לאשפוז פסיכאטרי וכבוד האדם

ערב עיון בנושא חלופות לאשפוז פסיכיאטרי נערך מטעם ועדת פסיכולוגיה ומשפט בראשות עו"ד עדנה שקל.

האירוע התקיים מטעם לשכת עורכי הדין מחוז ת"א. ערב העיון עסק באלטרנטיבות לאשפוז בבית חולים פסיכיאטרי, שנדרש לשקול בטרם יאושפז אדם בכפיה. בין יתר החלופות דנו המרצים והמשתתפים בבתים מאזנים, טיפול מרפאתי כפוי ומודלים שונים שנועדו לצמצם את האשפוז הכפוי ולהפחית ממידת פגיעתו בחירותם וכבודם של נפגעי הנפש. ערב העיון התקיים במסגרת פעילות הועדה שמקדמת משנת 2015 את זכויות האדם של מתמודדי הנפש. ערב העיון נערך בהשתתפות אנשי מקצוע בעלי שם שהתייחסו לסוגיות כגון:

סרטון: ערב עיון של ועדת פסיכיאטריה, פסיכולוגיה ומשפט למה לי אשפוז פסיכיאטרי?

כתיבת תגובה