You are currently viewing יום עיון בנושא אפוטרופסות וייפוי כוח מתמשך בפסיכיאטריה החדשה

יום עיון בנושא אפוטרופסות וייפוי כוח מתמשך בפסיכיאטריה החדשה

יום העיון שייערך מטעם ועדת פסיכיאטריה פסיכולוגיה ומשפט והחברה לפסיכיאטריה משפטית, מתוכנן לתאריך 1.12.2022
 
לפרטים ולמידע נוסף היכנסו לאתר לשכת עורכי הדין של מחוז תל אביב.
 
image

כתיבת תגובה