You are currently viewing עו"ד עדנה שקל יו"ר ועדת פסיכיאטריה, פסיכולוגיה ומשפט שנערכה בנושא: בתי חולים פסיכיאטריים ומנהלים – אחריות פלילית ואזרחית

עו"ד עדנה שקל יו"ר ועדת פסיכיאטריה, פסיכולוגיה ומשפט שנערכה בנושא: בתי חולים פסיכיאטריים ומנהלים – אחריות פלילית ואזרחית

ועדת פסיכיאטריה, פסיכולוגיה ומשפט במפגש ייחודי בנושא בתי חולים פסיכיאטריים ומנהלים – אחריות פלילית ואזרחית.
 
הכינוס נערך במעמד כבוד השופט ציון קאפח, שופט בית המשפט המחוזי תל-אביב, פרופ' משה קוטלר, ד"ר איגור ברש, יו"ר החברה לפסיכיאטריה משפטית בישראל ואישים נוספים.
 
מרכזים מקצועיים: עו"ד עדנה שקל, יו"ר ועדת פסיכיאטריה, פסיכולוגיה ומשפט במחוז תל-אביב עו"ד דניאל רז, מ"מ יו"ר ועדת פסיכיאטריה, פסיכולוגיה ומשפט במחוז תל-אביב דברי פתיחה והנחיה: עו"ד עדנה שקל, יו"ר ועדת פסיכיאטריה, פסיכולוגיה ומשפט במחוז תל-אביב פרופ' חנן מוניץ, יועץ בריאות הנפש להנהלה הראשית של קופת חולים כללית, לשעבר מנהל בית חולים "גהה", העביר הרצאה מחכים על "מנהל בית חולים- התפתחות ועתיד". כבוד השופט ד"ר זאיד פלאח, שופט בית משפט השלום חיפה, נשא הרצאה מאלפת אודות "חקירת סיבת מוות בין כותלי בית חולים פסיכיאטרי ואחריות מנהל".
 
מושב מרתק בנושא "מנהלי בתי חולים- אחריות משפטית ורפואית", נערך בהנחיית עו"ד עדנה שקל יו"ר הוועדה ובהשתתפות – פרופ' יובל מלמד, מנהל המרכז לבריאות הנפש "אברבנאל" ד"ר שמואל קרון, מנהל בית החולים "שלוותה" ד"ר שמואל הירשמן, מנהל בית החולים לב השרון כבוד השופטת (בדימוס) גב' ריבי צוק, חברת הוועד המנהל בעמותת "עוצמה" עו"ד דניאל רז, ממונה ארצי אשפוז כפוי, הנהלת הסיוע המשפטי, משרד המשפטים.

כתיבת תגובה