You are currently viewing עו"ד עדנה שקל לדה מארקר: "אדם שלקה בהתקף פסיכוטי עלול למצוא את עצמו נתון להחלטות אפוטרופוס"

עו"ד עדנה שקל לדה מארקר: "אדם שלקה בהתקף פסיכוטי עלול למצוא את עצמו נתון להחלטות אפוטרופוס"

ברשימה שפורסמה בדה מרקר מתייחסת עו”ד עדנה שקל לאובדן הכשירות המנטלית כתוצאה מהתקפים פסיכוטיים שעלול להוביל לפגיעה אנושה בעצמאותו של האדם וביכולתו לקבל החלטות על גורלו.

"המחזה בו מסתלק כוחו של אדם והוא נסוג מנטלית עד לאובדן שליטה על חייו, מכמיר לב ומבעית” אומרת שקל והיא מבהירה כי הפתרון למקרים מהסוג הזה הוא ייפוי כוח מתמשך, כלי משפטי שצובר תאוצה ומשקל.

ייפוי כוח מתמשך, מאפשר להעתיק החלטות והנחיות שהתקבלו בעברו של אדם, בעת שמצבו הנפשי היה “כשיר ומאוזן”, ולהדביק החלטות אלו בשעה שהוא נטול איזון ואינו כשיר לקבל החלטות גורליות על חייו. בכך הוא משמר מידה מוגברת של אוטונומיה.

כתיבת תגובה